Privacy

Levensmuziek IMAI gevestigd te ’s Hertogenbosch, Sportlaan 14, 5242 CR Rosmalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.levensmuziekimai.nl
info@levensmuziekimai.nl
06 456 12 800

Persoonsgegevens die wij verwerken

Levensmuziek IMAI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de levering van onze live muziek bij uitvaarten, leggen wij locatiegegevens en daarmee ook uw geloofsovertuiging vast. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geeft u dat dan alstublieft aan bij het aangaan van de overeenkomst.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@levensmuziekimai.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Levensmuziek IMAI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van onze diensten zoals vermeld op onze website;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan bestaande klanten en/of personen die hiervoor toestemming hebben gegeven. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Levensmuziek IMAI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, naast de wettelijke kaders waar wij aan dienen te voldoen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam –  7 jaar voor klanten, deze gegevens worden bewaard voor belastingtechnische redenen. Voor- en achternaam van andere personen worden maximaal 2 jaar bewaard. De gegevens worden bewaard om de bestaande klant te kunnen attenderen op nieuwe diensten en/of concerten.
 • E-mailadres – 7 jaar voor klanten, deze gegevens worden bewaard voor belastingtechnische redenen. E-mailadressen van andere personen worden maximaal 2 jaar bewaard. De gegevens worden bewaard om de bestaande klant te kunnen attenderen op nieuwe diensten en/of concerten.
 • Telefoonnummer – 7 jaar voor klanten, deze gegevens worden bewaard voor belastingtechnische redenen. Telefoonnummer van andere personen worden maximaal 2 jaar bewaard. De gegevens worden bewaard om onze dienstverlening te optimaliseren.
 • Adres en woonplaats – 7 jaar voor klanten, deze gegevens worden bewaard voor belastingtechnische redenen. Adresgegevens van andere personen worden maximaal 2 jaar bewaard. De gegevens worden bewaard om de bestaande klant te kunnen attenderen op nieuwe diensten en/of concerten.
 • Geboortedatum – 4 weken na afronding van de opdracht.
 • Bankgegevens – 7 jaar voor klanten, deze gegevens worden bewaard voor belastingtechnische redenen. Bankgegevens van andere personen wordt direct na verlies van contact verwijderd. 

Levensmuziek IMAI verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Levensmuziek IMAI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Levensmuziek IMAI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Levensmuziek IMAI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@levensmuziekimai.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Levensmuziek IMAI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Levensmuziek IMAI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan persoonsgegevens beveiligd op en gebruiken veelal multistapsverificatie ter optimalisering van die veiligheid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@levensmuziekimai.nl.

Levensmuziek IMAI is een handelsnaam van Zangschool Innervoice, KvK-nummer: 71034382.

 

Benieuwd naar wat Levensmuziek IMAI voor u kan betekenen?

Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden.